fbpx

huslejenaevnet
Huslejenævnet
jest to wyspecjalizowany w sprawach najmu dział, funkcjonujący w każdej kommune. Nie zajmuje się on wszystkimi problemami związanymi z wynajmowaniem mieszkań ale pomaga w określonych rodzajach spraw. Przed skierowaniem sprawy do huslejenævnet, zawsze należy spróbować samodzielnie i polubownie rozwiązać problem. Dowiedz się, w czym może pomóc huslejenævnet.

W czym może pomóc huslejenævnet?

⦁ sprawy wysokości czynszu i jego obniżenia
⦁ sprawy zwrotu depozytu
⦁ brak konserwacji, odnawiania i utrzymywania budynków w czystości i dobrym stanie technicznym
⦁ konflikty związane ze stanem technicznym mieszkania, np. usuwaniem pleśni i grzyba
⦁ obowiązki związane z wyprowadzką, zarówno po stronie wynajmującego jak i najemcy
⦁ prawidłowość naliczania opłat i rachunków
⦁ kontrola sprawozdań finansowych z remontów i utrzymania nieruchomości
⦁ wprowadzanie ulepszeń dla lokatorów, np. miejsc dla niepełnosprawnych, wózków dziecięcych, rowerów
⦁ sprawy regulaminów porządkowych

Dokładny wykaz spraw, którymi zajmuje się huslejenævnet znajduje się na stronie konkretnej kommune. Możesz to sprawdzić wpisując w wyszukiwarkę np.: nazwę kommune, w której mieszkasz, huslejenævnet, hvilke sager kan indbringes for huslejenævnet lub hvilke typer sager kan huslejenævnet behandle?.
Do ich kompetencji nie należą m. in. sprawy ściągania należności, np. zaległego depozytu, wypowiedzenia i odstąpienia od umowy najmu, ogólne poradnictwo w zakresie najmu.

Jak założyć sprawę?
Rozpoczęcie sprawy jest proste i nie kosztuje wiele. Zwykle jest możliwe poprzez oficjalną stronę kommune i po wpłaceniu niewielkiej opłaty manipulacyjnej. Jeśli masz problem z językiem duńskim, znajdź tłumacza, który przetłumaczy skargę i inne dokumenty lub inną osobę, która pomoże Ci w założeniu skargi.

1. Wejdź na stronę kommune, w której mieszkasz – wpisując np. Randers kommune huslejenævnet

2. Znajdź zakładkę: Hvordan indbringes en sag og hvad koster det (nazwa może być różna, na różnych stronach) – zwykle jest tu podany koszt sprawy, numer konta, na który należy uiścić opłatę oraz adres pocztowy i e-mailowy, na który należy przesłać skargę. Często płatności można dokonać przez stronę, na której zgłasza się skargę, za pomocą karty płatniczej.

3. Skarga może być sporządzona w dowolnej formie. Co powinna zawierać:

⦁ adres mieszkania, którego dotyczy sprawa
⦁ Twoje dane – imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu
⦁ dane właściciela nieruchomości lub administratora – imię, nazwisko lub nazwa, adres, e-mail, numer telefonu
⦁ opis sprawy
⦁ dokumenty, które pomogą w rozpoznaniu sprawy przez pracowników huslejenævnet, dowody wpłaty, zdjęcia, korespondencja, protokół zdawczo-odbiorczy, inne.

4. Rozpoczęcie sprawy następuje po wpłynięciu opłaty manipulacyjnej. Nie podlega ona zwrotowi.

Sprawa może być przesłana przez inną osobę niż ta, która wynajmuje mieszkanie – wtedy należy to zaznaczyć i dołączyć pełnomocnictwo.
Jeśli urząd wydał decyzję i nie jesteś zadowolony z jej rezultatu, zawsze masz prawo do odwołania od decyzji, w ciągu 4 tygodni od jej wydania.

1000 Znaków do wykorzystania


Polecamy

Nota prawna

Wydawcą serwisu Dom w Danii jest kancelaria prawna Advokat Thomas Refning Poulsen z siedzibą w Herning w Danii. Serwis Dom w Danii ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady prawnej, opartej na ocenie indywidualnej sytuacji osób zainteresowanych i użytkowników Serwisu.
Wydawca serwisu dokłada wszelkich starań aby zawarte w Serwisie informacje były rzetelne i zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz sytuacją na rynku nieruchomości w Danii.
Korzystanie z serwisu Dom w Danii jest dobrowolne, powszechne i bezpłatne. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podejmowanych przez użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, na podstawie zamieszczonych na stronie Serwisu artykułów, zgromadzonych danych, wyrażanych opinii i komentarzy i związanych z wykorzystaniem treści udostępnionych w Serwisie.
Jeśli nie zaznaczono inaczej Wydawca Serwisu jest właścicielem i twórcą wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie. Wydawca Serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie treści, zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych.
Początek strony