fbpx

protectfamily

Kupując mieszkanie, należy liczyć się z kosztami ubezpieczenia naszej nieruchomości. Niektóre z polis są obowiązkowe, inne dobrowolne. Dowiedz się jakie są rodzaje ubezpieczeń, które ochronią Twoje mienie. 

Ubezpieczenie mieszkania można podzielić na:
1. husforsikring - ubezpieczenie wspólne wszystkich mieszkań, tj. budynku jako całości
2. indboforsikring - ubezpieczenie indywidualne, tj. obejmujące rzeczy właściciela znajdujące się w mieszkaniu
3. ejerskifteforsikring – indywidualne ubezpieczenie od wad ukrytych konkretnego mieszkania, oferowane przez sprzedającego kupującemu.


Husforsikring czyli ubezpieczenie wspólne budynku obejmuje zalanie, pożar i inne szkody mieszkań, spowodowane wadliwą albo przestarzałą instalacją elektryczną lub hydrauliczną a także spowodowane zjawiskami przyrody czy aktami wandalizmu. Husforsikring zwykle pokrywa koszty pomocy adwokata w sprawach o uzyskanie odszkodowania, jeśli taka pomoc jest konieczna.
Dodatkową opcją jest ubezpieczenie szyb, urządzeń sanitarnych, od wilgoci, grzyba, uszkodzeń instalacji spowodowanych działaniem gryzoni i innych zwierząt.
Jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich mieszkańców a koszt tego ubezpieczenia rozkłada się na wszystkich właścicieli mieszkań konkretnego budynku i jest zawarte w czynszu, płaconym miesięcznie do spółdzielni. O wyborze konkretnej polisy husforsikring decydują mieszkańcy na walnym zgromadzeniu, wybierając spośród ofert firm ubezpieczeniowych. Istnieje również możliwość wykupienia prywatnej, indywidualnej polisy od wymienionych wyżej zdarzeń losowych dla konkretnego mieszkania. 

Ubezpieczenie indboforsikring obejmuje rzeczy ruchome właściciela i jego bliskich znajdujące się w mieszkaniu, np. rowery, sprzęt agd, meble, ubrania, biżuterię i inne. Ubezpieczenie to zapewnia ochronę w przypadku kradzieży, zalania, pożaru i innych zdarzeń. Indboforsikring zawiera często także klauzulę o pokryciu kosztów adwokata jeśli zajdzie taka potrzeba a także o ochronie mienia ruchomego mieszkańców, które mają ze sobą w trakcie podróży.

Ejerskifteforsikring jest to ubezpieczenie, które rzadko tworzy się dla mieszkań. Zwykle takie polisy sporządzane są dla mieszkań w mniejszych spółdzielniach, posiadających niewielką liczbę mieszkań a także dla domów posiadających status mieszkania. Jest to ubezpieczenie prywatne i nieobowiązkowe.

Ubezpieczenia indywidulane indboforsikring i ejerskifteforsikring wybierane są przez właścicieli nieruchomości. Należy zaznaczyć, że oferty firm ubezpieczeniowych mogą różnić się między sobą w zależności od indywidualnej sytuacji ubezpieczającego i aby uzyskać informację na temat tego jaka jest składka, suma ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia, najlepiej zwrócić się w tej sprawie do kilku agentów ubezpieczeniowych różnych firm aby porównać oferty pod względem finansowym i merytorycznym.

1000 Znaków do wykorzystania


Polecamy

Nota prawna

Wydawcą serwisu Dom w Danii jest kancelaria prawna Advokat Thomas Refning Poulsen z siedzibą w Herning w Danii. Serwis Dom w Danii ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady prawnej, opartej na ocenie indywidualnej sytuacji osób zainteresowanych i użytkowników Serwisu.
Wydawca serwisu dokłada wszelkich starań aby zawarte w Serwisie informacje były rzetelne i zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz sytuacją na rynku nieruchomości w Danii.
Korzystanie z serwisu Dom w Danii jest dobrowolne, powszechne i bezpłatne. Wydawca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje decyzji podejmowanych przez użytkowników Serwisu lub osoby trzecie, na podstawie zamieszczonych na stronie Serwisu artykułów, zgromadzonych danych, wyrażanych opinii i komentarzy i związanych z wykorzystaniem treści udostępnionych w Serwisie.
Jeśli nie zaznaczono inaczej Wydawca Serwisu jest właścicielem i twórcą wszystkich treści zamieszczonych w Serwisie. Wydawca Serwisu nie wyraża zgody na kopiowanie i rozpowszechnianie treści, zamieszczonych w Serwisie w celach komercyjnych.
Początek strony